Pazinski kaštel

Jučer se obilježavala 16. Noć muzeja pa smo iskoristili priliku za besplatan obilazak Muzeja Grada Pazina i Etnografskog muzeja Istre koji se nalaze u sklopu Pazinskog kaštela. 

Pazinski kaštel je najveći kaštel u Istri. Ovaj je kaštel izgrađen iznad Pazinske jame, odnosno ponora rijeke Pazinčice.

Kaštel se prvi put spominje u darovnici njemačkoga cara Otona II. 983. godine. Kaštel je kroz godine mijenjao vlasnike, a 1374. prelazi u vlasništvo Habsburgovaca, iz Kaštela su upravljali Pazinskom grofovijom. Pazinsk kaštel i jama bili su inspiracija, ali mjesto radnje romana Mathias Sandor Julesa Vernea. 

Pogled na Pazinski kaštel sa suprotne strane Pazinske jame. 

Primjedbe