Kanjon Kamačnik

Kanjon Kamačnik je zaštićeni značajni krajobraz podno Vrbovskog, grada u Gorskom kotaru. Pješačka staza i drveni mostići izgrađeni su 1961. godine. Izvor Kamačnika je krški, dužina vodenog toka je 3,2 kilometra, a ulijeva se u rijeku Dobru. Na ušću je smješten ugostiteljski objekt Kamačnik, a tu je zapravo i ulaz u kanjon. 

Cijena ulaznice: 25 kuna.


U sklopu pješačke staze je Panova staza, tematska i doživljajna „akustična“ staza, koju čini pet glazbeno-didaktičkih sadržaja, odnosno instrumenata: gong, ksilofon (,,medina marimba''), rog (,,jelenov rog''), zvona (,,puhova zvona'') i potočne orgulje.  Ova staza je i poučna botanička staza jer je na odgovarajuće mikrolokacije duž šetnice postavljeno 19 edukativnih panoa kojima je predstavljena  biološka raznolikost flore i faune koja živi u izletištu.  


Izvor rijeke Kamačnik se ubraja u 5 najdubljih izvora u Hrvatskoj, a evidentirana dubina izvora trenutno je 118m. 

U restoranu sam bila dva puta i sve što smo jeli je bio fino.

Rijeka Dobra kod restorana. 

Primjedbe