Dalmacija - Trogir

Trogir smo posjetili prvi dan kada smo došli u Dalmaciju, a Šibenik zadnji dan na povratku doma. 
Starogradska jezgra Trogira nalazi se na UNESCO-vom popisu kulturne baštine. 
Ulaz u starogradsku jezgru. 

Crkva i samostan sv. Dominika 

Tvrđava Kamerlengo 
Trogirska riva 
Ulicama TrogiraNažalost, nismo vidjeli katedralu sv. Lovre s čuvenim portalom majstora Radovana niti palaču Ćipiko jer smo slučajno krenuli u suprotnom smjeru, a djeca su poslije bila umorna da se vraćamo. 

Primjedbe