Slap Sopot

Slap Sopot je jedan od najljepših slapova u Istri, a nalazi se podno naselja Floričići u blizini Pićna. 


Slap je visok oko 25 metara, a u podnožju je malo jezerce do kojeg se možete spustiti stazom. 

Nad slapom se nalazi Višestoljetni most izgrađen u Napoleonovo doba. 

Do Pićna vodi pješaka staza sv. Roka, a do Gračišća staza sv. Šimuna. 

Primjedbe