Putovima Frankopana: Drivenik, Grižane i Bribir

Nakon starog grada Hreljina posjetili smo kaštel Drivenik. Taj kaštel predstavlja vrhunac fortifikacije Frankopana. 

Kada je kaštel bio podignut bio je od drva o čemu svjedoči i njegovo ime. U 15. st. poprima današnji izgled: četverokut s 4 kule. Kaštel je napušten polovicom 18. st.

U kaštel se ne može ući, a danas se unutra nalaze pozornica i gledalište te se tu ljeti odvijaju kulturni događaji.Sljedeća postaja bio je kaštel Grižane, ali do njega je trebalo dosta hodati (bar se nama tako činilo) pa smo odustali. Ostaci se nalaze na uzvisini izvan istoimenog mjesta. 

Zadnja postaja ovog našeg izleta: kula u Bribiru. Početkom 13. st. Bribir je postao frankopanski posjed. Od nekadašnjeg kaštela ostala je samo kula Turan. 
Primjedbe