Po Istri - stari Rakalj

Proljetni dani koji su pred nama kao da mame na šetnje prirodom. Proučavali smo kartu i gledali gdje ćemo u šetnju i odluka je pala na stari Rakalj. Koji smo slučajno otkrili na Google Mapsu kada smo tražili kako iz Raklja doći do mora, odnosno do obala Raškoga zaljeva. 
Rakalj je naselje u blizini Raškoga zaljeva, mjesto je to rođenja književnika Mate Balote i pjevačice Lidije Percan. 
Stari Rakalj nalazi se nedaleko Raklja iznad rta Sv. Nikola na uzvisini. 
Pogled na Raški zaljev i kamenolom. 
Pogled na svjetionik i malu luku. 

Pogled na uvalu Kalavojnu.

Crkvica sv. Agneze ostala je sačuvana. 
Ostaci zidina i kule starog kaštela. 


Autom smo se spustili do svjetionika i plaže. U blizni smo nabrali i nešto šparoga za današnji ručak :)

Primjedbe