Po Istri - kaštel Petrapilosa

Kaštel Petrapilosa nalazi se na cesti koja vodi od Motovuna prema Buzetu. Ime kaštela Petrapilosa (Pietrapelosa) bi po istarski bilo Kosmati kaštel iliti Dlakavi kaštel. Kaštel duguje ime feudalcu Vulingiusu de Petrapilosa.
Kaštel je smješten na 119m nadmorske visine. Ispod kaštela nalazi se smještajni objekt u obliku dvorca.
Od kaštela su ostale ruševine.  Zanimljivo je, da se kaštel prvi put spominje u X. st. baš pod nazivom Ruin (ruševina). Tada ga je patrijarh Rodald poklonio porečkoj crkvi. Obnovljen je u 13. st. kada je bio pod vlašću akvilejskog patrijarha, a nakon toga je bio pod upravom Venecije. U 15. st. dodijeljen je obitelji Gravisi iz Pirana kao ''vječni feud''. Kaštel je izgorio u 17. st. i premda nije obnovljen, život se u njemu nastavio do kraja 18. st.

Ostaci kaštela:
U sklopu kaštela nalazi se romanička crkvica sv. Marije Magdalene. U njoj su tijekom obnove  pronađeni ulomci fresaka iz druge polovice 15. st.
Pogled u unutrašnjost crkvice kroz prozor.
Kaštel se trenutno obnavlja, ali to teče sporo.
I u jednom kutu zidina koje su nekad štitile kaštel pronašli smo nekadašnji  wc.
Što više lutamo Istrom, to više uviđamo sve njene ljepote i pitamo se kako ovakvi dragulji trunu. U svakoj drugoj zemlji, ruševine koje pripadaju kulturnoj baštini obnavljaju i stavljaju u funkciju, ali kod nas kao da je na snazi politika: neka propadne sve. 

Primjedbe